Kontakt

Er du forhindret i at møde op til en undervisningstime bedes du skrive det på facebook gruppen BKR elevskole
 
Børkop rideklub har en officiel facebook gruppe hvor relevante ting og begivenheder bliver opdateret. Gruppen hedder "Børkop Rideklub (OFFICIEL GRUPPE)"

 
 

Nyheder og info

Kontakt vedr. Begynderridning kan ske på mail bkr.begynder@hotmail.com. Alt anden henvendelse skal ske på bkr.sekretariat@hotmail.com.
 
Husk der er påskeferie fra den 26 marts til den 2 april og derfor ingen undervisning i denne periode, begge dage incl.

Datoer på fremadrettet arrangementer

Dagsorden

Generalforsamling tirsdag dag 6. marts 2018 kl 18.30

1: Valg af dirigent og referant
2: Beretning fra bestyrelsen
3: Fremlæggelse af regnskab ved kasserer
4: Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget 2017
5: Behandling af indkomne forslag
- ændring af dato for afholdelse af generalforsamlingen
6: Valg etil SI
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
- medlemmer på valg: Berit Olesen, Janne Meniertz, Kristina M. Eriksen og Trine Hess
- 1-2 suppleanter
8: Valg af sportsudvalg
9: Valg af juniorudvalg
10: Eventuelt


Bestyrelsen 2018