Ønsker du medlemsskab af Børkop Rideklub skal du oprette en profil samt en familieprofil til de børn, der skal gå til ridning på BKR. Det gøres her på siden oppe i højre hjørne "opret profil".

 

Ved spørgsmål vedr. elevskolen - herunder ind- og udmeldelse, skift af hold, halvparter og øvrige spørgsmål, kontakt da: bkr.elevskole@hotmail.com 

Ved yderligere spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen på mail: bkr.sekretariat@hotmail.com

Ved spørgsmål til stævner, kontakt Sportsudvalget på: staevne.bkr@hotmail.com 

 

 

Er du forhindret i at møde op til en undervisningstime bedes du skrive det på facebook gruppen BKR elevskole

Børkop rideklub har en officiel facebook gruppe hvor relevante ting og begivenheder bliver opdateret. Gruppen hedder "Børkop Rideklub (OFFICIEL GRUPPE)"

Nyheder

BKR og SI indkalder til ordinær generalforsamling, 27/2-2024 kl. 1900

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I

SI og Børkop Rideklub

 

 

Ordinær generalforsamling afholdes

Tirsdag den 27. februar 2024, kl. 19.00

I rytterstuen med dagsorden ifølge vedtægterne:

 

For SI:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formanden
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Valg til bestyrelsen

Bjarne Villadsen er på valg og modtager gerne genvalg

Anita Laugesen er på valg og modtager gerne genvalg

Louise Gjørup er på valg og genopstiller ikke

 

SI ønsker gerne valgt to nye medlemmer. Man er velkommen til at fange Mette Rolfsted på rideskolen for en snak om, hvad arbejdet som medlem af SI’s bestyrelse omfatter.

 

 1. Valg af revisorer
 2. Eventuelt

 

For Børkop Rideklub:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formand (bestyrelse)
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (kassererens beretning)
 4. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen

Formanden Claus Solberg er på valg og modtager gerne genvalg

 1. Bestyrelsesmedlem Camilla Strange er på valg og ønsker gerne genvalg – herudover vælges 2 suppleanter
 2. Beretning fra sportsudvalget – p.t. findes et sådan ikke
 3. Valg af 4 medlemmer til sportsudvalg, jf. vedtægternes § 9
 4. Valg af 5 juniorrepræsentanter, jf. vedtægternes § 9.1
 5. Beretning fra støtteforeningen – støtteforeningen er nedlagt den 12. juli 2023, hvorfor bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 10 udgår
 6. Valg til støtteforeningen – punktet udgår
 7. Valg af 2 bilagskontrollanter
 8. Eventuelt

 

Vær opmærksom på, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar 2024. Forslag fremsendes på mail til bestyrelsen bkr.sekretariat@hotmail.com

Bestyrelsen vil være vært med kaffe og sodavand.

 

Børkop, den 31. december 2023

På bestyrelsens vegne

Jette Blæsberg, kasserer

 

Læs mere

Grøn omstilling

Ny mødding i Børkop Rideklub

Børkop Rideklub har i sommeren 2023 lavet ny og miljøsikret møddingsplads.

Det sker som led i projekt grøn omstilling, hvor der ligeledes etableres vildeng på et areal i rideklubben. Forår og efterår vil det ligeledes være muligt for lokale borgere i Børkop og omegn at afhente hestegødning til private haver.

Vi glæder os til at fremtidssikre Børkop Rideklub, og vi er enormt taknemmelige for den opbakning, projektet har mødt.

 

Til at støtte projektet har vi fået sponsorater fra:

Ewii

Vejle Kommunes "Borgernes grønne omstillingspulje"

Primus Danmark

Læs mere
Events