Indkaldelse til generalforsamling

15-02-2023

Så er det tid til den årlige generalforsamling for Børkop Rideklub (BKR) og Den selvejende institution Børkop Ridecenter (SI).

Tirsdag d. 7/3-2023 kl. 19.15 i Rytterstuen på BKR    

BKR drives af en frivillig bestyrelse, som på den ene eller anden måde har en tilknytning til BKR. BKR driver elevskolen og privat optaldning.

SI drives af en frivillig bestyrelse, som ikke nødvendigvis skal have tilknytning til BKR. SI udlejer faciliteterne (Ridehal, stald, folde, maskiner) til BKR.

Der må ikke være medlemmer af de to bestyrelser, som sidder i begge bestyrelser.

Der mangler nye kræfter i BKR bestyrelsen, så overvej gerne om ikke du har lyst til at give en hånd med, så vi kan fortsætte med at udvikle os og forblive et populært fritidstilbud, der skaber værdi for både børn, unge og voksne i lokalområdet.

Kontakt gerne enten formand Rikke  29 43 41 07 eller bestyrelsesmedlem Christina 40 58 38 55 for nærmere info omkring bestyrelsesarbejdet.


Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Beretning fra SI af bestyrelsesmedlem Louise Bierkampf Gjørup

4. Fremlæggelse af revideret regnskab fra SI af kasserer Bjarne Villadsen

5. Valg til SI 

                      a. Alle nuværende medlemmer af SI ønsker genvalg

6. Valg af revisor til SI

7. Eventuelt

8. Beretning fra BKR bestyrelsen af formand Rikke Grohnheit Ahle 

9. Fremlæggelse af revideret regnskab fra BKR bestyrelsen af kasserer Tina Vonsild

10. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget 

11. Indkomne forslag 

a. § 4. Hvem kan blive medlem – der tilføjes:

”Stævnemedlemmer er for medlemmer, som gerne vil være medlem af en klub i forhold til deltagelse i stævner. Som stævnemedlem er det ikke tilladt at benytte faciliteterne på BKR.”

b. § 7. Regnskab - den ønskes ændret således, at der kommer til at stå: 

”at regnskabet udarbejdes af bestyrelsen og at regnskabet kontrolleres af to bilagskontrollanter, som er valgt på generalforsamlingen. Bilagskontrollanterne må ikke være medlem af SI eller bestyrelsen.”

c. § 9. Sportsudvalget – ønskes ændret således, at der kommer til at stå:

”Sportsudvalget består af min 4 medlemmer. Et medlem udpeget af bestyrelsen jv.f. §6, samt 3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.”

12. Valg til BKR’s bestyrelse 

a.                   Rikke Grohnheit Ahle – er ikke på valg

Tina Vonsild er på valg – ønsker genvalg 2 årig

                      Christina Arntsen er på valg – ønsker genvalg 1 årig

                      Signe Herlev er på valg – ønsker ikke genvalg 2 årig

                      1 bestyrelsesmedlem skal vælges til 2 år

b.                   1 suppleant på valg – Birgit Ørnebjerg ønsker genvalg

                      1 suppleant 

13. Beretning fra Sportsudvalg 

14. Valg til Sportsudvalg 

15. Valg af junior repræsentanter 

16. Beretning fra Støtteforening

17. Valg til Støtteforening

18. Eventuelt