BKR og SI indkalder til ordinær generalforsamling, 27/2-2024 kl. 1900

01-01-2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I

SI og Børkop Rideklub

 

 

Ordinær generalforsamling afholdes

Tirsdag den 27. februar 2024, kl. 19.00

I rytterstuen med dagsorden ifølge vedtægterne:

 

For SI:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formanden
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Valg til bestyrelsen

Bjarne Villadsen er på valg og modtager gerne genvalg

Anita Laugesen er på valg og modtager gerne genvalg

Louise Gjørup er på valg og genopstiller ikke

 

SI ønsker gerne valgt to nye medlemmer. Man er velkommen til at fange Mette Rolfsted på rideskolen for en snak om, hvad arbejdet som medlem af SI’s bestyrelse omfatter.

 

 1. Valg af revisorer
 2. Eventuelt

 

For Børkop Rideklub:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formand (bestyrelse)
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (kassererens beretning)
 4. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen

Formanden Claus Solberg er på valg og modtager gerne genvalg

 1. Bestyrelsesmedlem Camilla Strange er på valg og ønsker gerne genvalg – herudover vælges 2 suppleanter
 2. Beretning fra sportsudvalget – p.t. findes et sådan ikke
 3. Valg af 4 medlemmer til sportsudvalg, jf. vedtægternes § 9
 4. Valg af 5 juniorrepræsentanter, jf. vedtægternes § 9.1
 5. Beretning fra støtteforeningen – støtteforeningen er nedlagt den 12. juli 2023, hvorfor bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 10 udgår
 6. Valg til støtteforeningen – punktet udgår
 7. Valg af 2 bilagskontrollanter
 8. Eventuelt

 

Vær opmærksom på, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar 2024. Forslag fremsendes på mail til bestyrelsen bkr.sekretariat@hotmail.com

Bestyrelsen vil være vært med kaffe og sodavand.

 

Børkop, den 31. december 2023

På bestyrelsens vegne

Jette Blæsberg, kasserer